ราคาแร่เหล็กมีแนวโน้มยืนและขึ้น


เนื่องจากแหล่งผลิตและผู้ขายผู้จัดหาแร่เหล็กคุณภาพสูงมีอยู่อย่างจำกัด, อันเป็นสาเหตุหลักให้สามารถคงราคาแร่เหล็กได้

โดยราคาแร่...  ราคาเศษเหล็กในตลาดโลกยังเป็นขาขึ้น


เนื่องจากปริมาณเศษเหล็กในประเทศไต้หวั่นมีปริมาณจำกัด, จึงทำให้มีความจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าเศษเหล็กอยู่ ถึงแม้ราคาที่ขึ้นจะยังไม่เ...
 


[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
   
Total (27)   
First Previous
1 2 3 [4]