งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559


ขอเชิญท่านสมาชิก ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 18.00 น. ณ ร้านอาหารโบ๊ทวิว ถนนพระ...


  ราคาเหล็กบิลเล็ตทะยานขึ้นใกล้ราคา ยูเอสดอลลาร์ 700-/ตัน


รายงานจากกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในยูเครน, เมสอินเวสท์, ว่าทางกลุ่มฯได้ขยับราคาบิลเล็ตไปที่ยูเอสดอลลาร์ 675 - 680-/ตัน ณ ท่าเรือต้นทางในท... ราคาเหล็กพิกได้ทะยานขึ้นต่อ


ในการประมูลเหล็กพิกจากประเทศอินเดียเมื่อวันที่ 11 มกราคมนี้ ราคาได้ทะยานขึ้นถึง ยูเอสดอลลาร์ 512.80/ตัน จากราคาประมูลเมื่อวันที่ 1 มกรา...