ราคาแร่เหล็กมีแนวโน้มยืนและขึ้น


เนื่องจากแหล่งผลิตและผู้ขายผู้จัดหาแร่เหล็กคุณภาพสูงมีอยู่อย่างจำกัด, อันเป็นสาเหตุหลักให้สามารถคงราคาแร่เหล็กได้

โดยราคาแร่...  ราคาเศษเหล็กในตลาดโลกยังเป็นขาขึ้น


เนื่องจากปริมาณเศษเหล็กในประเทศไต้หวั่นมีปริมาณจำกัด, จึงทำให้มีความจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าเศษเหล็กอยู่ ถึงแม้ราคาที่ขึ้นจะยังไม่เ...
 


[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
   
Total (27)   
First Previous
1 [2] 3 4
Next Last